بخش
 •     

       Your search    HomeAppliance        جستجو شما

  Today is امروز هست16-12-2017

  1 HomeAppliance
     Bedroom اطاق خواب    تخت خواب۲ نفره۲/۲

  20000AFG Buyer خریدار
    
  kabul 

  2015-01-14 17:35
    
  شما میتوانید اگهی خویش را در اینجا ثبت نماید لطفا ابتدا تمام گزینه ها را پر کنید شما میتوانید اگهی خویش را در اینجا ثبت نماید لطفا ابتدا تمام گزینه ها را پر کنید شما میتوانید اگهی خویش را در اینجا ثبت نماید لطفا ابتدا تمام گزینه ها را پر کنید وحید حمیدی
  Rotterdam
  kabul
  (w.hamidi@outlook.com)
  2 HomeAppliance
     Kitchen اشپزخانه    یخچال

  1500$ Saleفروشی
    
  کابل  

  2015-02-04
    
  گرداب یخچال-فریزر با ظرفیت 1211 لیتر، 8 قفسه های یخچال، 3 قفسه های درب، 3 زیر شلواری فریزر و کلاس انرژی A +. وحید حمیدی
  Rotterdam
  کابل
  (w.hamidi@outlook.com)
  Webdesign & development by Wahid Hamidi - Report bugs HERE