بخش
 • Apple products
 • Blackberry
 • HTC
 • Huawei
 • LG
 • Motorola
 • Nokia
 • Sagem
 • Samsung
 • Siemens
 • Sony
 •  

  Samsung

  2140 x           چند بار دیده شده از 2015-01-30 13:01

  Description   توضیحات

  Samsung     S5
  Price قیمت    
  25000AFG


  Saleفروشی


  New جدید


  6 to 10 megapixels


  black

  کابل خیرخانه قله نجارها
  Phone تلفن
  003106
  اینجا ثبت اینجا ثبت اینجا ثبت اینجا ثبت

  • آگهی های دیگر فروشنده


  Webdesign & development by Wahid Hamidi - Report bugs HERE