بخش
 

Kitchen اشپزخانه

2295 x           چند بار دیده شده از 2015-02-04

Description   توضیحات

Kitchen اشپزخانه     یخچال
Price قیمت    
1500$


Saleفروشی


کابل
Phone تلفن
0210021311
گرداب یخچال-فریزر با ظرفیت 1211 لیتر، 8 قفسه های یخچال، 3 قفسه های درب، 3 زیر شلواری فریزر و کلاس انرژی A +.

  • آگهی های دیگر فروشنده


Webdesign & development by Wahid Hamidi - Report bugs HERE